Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Parkeernorm 2.0 instellen

Parkeernorm 2.0 instellen

Status
Permanent

Waar bestaande afspraken dit niet in de weg staan, hanteert het college bij het opstellen van nieuwe plannen de norm van 2,0. Bij al in ontwikkeling zijnde plannen zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de nu gehanteerde norm te verruimen. Voor De Slagen zijn 10 jaar geleden afspraken gemaakt, dus wordt hierover overleg gepleegd met de projectontwikkelaar.Toelichting

Bij nieuwe planvorming wordt rekening gehouden met nieuwe parkeernorm. Bij De Slagen wordt dit betrokken in algemeen overleg met projectontwikkelaar. Er wordt een onderzoek naar de parkeerdruk in De Slagen uitgevoerd. DE resultaten zijn voor 1 maart 2018 bekend.

G
Kwaliteit
13-02-2018

Bij nieuwe planvorming wordt rekening gehouden met nieuwe parkeernorm. Bij De Slagen wordt dit betrokken in algemeen overleg met projectontwikkelaar. Er wordt een onderzoek naar de parkeerdruk in De Slagen uitgevoerd. DE resultaten zijn voor 1 maart 2018 bekend.


G
Tijd
G
Geld