Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017

In 2015 zal gestart moeten worden met de herziening van de Kadernota voor het Buitengebied. De nota geeft burgers meer duidelijkheid over de mogelijkheden in het buitengebied en de voorwaarden voor participatie in de planontwikkelingen. De provincie zal minder direct bij de plannen betrokken hoeven te worden waardoor de doorlooptijd van procedures beperkt wordt. Voor het opstellen van de nota zal een externe deskundigheid benodigd zijn. De kosten hiervoor worden geschat op ongeveer € 40.000.Toelichting

G
Kwaliteit

De Omgevingsvisie Staphorst voor elkaar is vastgesteld op 9 januari 2018.

G
Tijd
G
Geld

Er lopen nog werkzaamheden waarvoor krediet beschikbaar is gesteld. Deze werkzaamheden lopen nog door tot medio maart 2018.