Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Kanlaan

Kanlaan

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 30-12-2016

 In verband met toegezegde subsidie moet de uitvoering voor fietspad Kanlaan in 2014 starten. Bij de Landinrichting Staphorst is al grond voor het fietspad Kanlaan vrijgespeeld. Voor de uitvoering van dit project is in de Concept-Lijst van Investeringen in 2015. € 500.000 opgenomen en voor 2016 een bedrag van € 2.000.000. De provincie heeft hiervoor via de infrastructurele Brede Doel uitkering een bijdrage van € 446.000 toegekend. Eind 2014 zal met de uitvoering van dit project worden gestart.Toelichting

G
Kwaliteit

Het project is vanaf week 4 (2018) in uitvoering.


 

 

 

05-02-2018

Het project is vanaf week 4 (2018) in uitvoering.


 

 

 


O
Tijd

Gepland staat om het project na de zomervakantie op te leveren.

G
Geld

Door de gemeenteraad is op 11 juli 2017 een uitvoeringskrediet van € 2.335.000 beschikbaar gesteld. Verder geen bijzonderheden