Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg

Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project ‘Herinrichting Gemeenteweg’, dus in 2015.Toelichting

G
Kwaliteit

Voorstellen liggen ter bespreking voor aan de verkeersadviescommissie.

Er is eenmaal geteld. Besloten is nogmaals een visuele verkeerstelling uit te voeren.

  • Verkeerstellingen. Ten aanzien van de resultaten van de telling bij de Gemeenteweg-Industrieweg heeft de wethouder aangegeven deze mee te willen nemen in het totaalplan t.a.v. verkeer (aan Wouter doorgegeven d.d. 11-04-2017).
  • Voorjaar 2018 worden tellingen met een telslang uitgevoerd door Dinaf voor aantal en voertuigclassificatie.

 

 

01-02-2018

Voorstellen liggen ter bespreking voor aan de verkeersadviescommissie.

Er is eenmaal geteld. Besloten is nogmaals een visuele verkeerstelling uit te voeren.

  • Verkeerstellingen. Ten aanzien van de resultaten van de telling bij de Gemeenteweg-Industrieweg heeft de wethouder aangegeven deze mee te willen nemen in het totaalplan t.a.v. verkeer (aan Wouter doorgegeven d.d. 11-04-2017)

 

 


R
Tijd

Wordt besproken in VaC van 12-12-17

G
Geld