Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Handhaven combinatiefunctionaris

Handhaven combinatiefunctionaris

Status
Permanent

De scholen hebben binnen de eigen formatie bevoegde (vak-)- leerkrachten bewegingsonderwijs. Gekwalificeerd bewegings- onderwijs is dus verzekerd. De vakleerkrachten vormen de co-financiering voor de regeling sport en bewegen in de buurt. Mocht de regeling sport en bewegen ophouden, dan loopt de voortzetting van de buurt-beweeg/sportcoach gevaar.Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd

Voor het jaar 2017 en 2018 heeft de minister nog budget voor deze structurele regeling beschikbaar gesteld. Het ministerie wil deze jaren gebruiken om het huidige beleid te evalueren en op basis daarvan eventueel de regeling te actualiseren.

G
Geld

Budgetten voor 2017 en 2018 in ieder geval gegarandeerd.