Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Status
Permanent

Het college zal dit uitvoeren.Toelichting

Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders. Er is een aanvraag ingediend door Stichting zorg Staphorst om aan de Meesterweg een uitbreiding van zorgwoningen mogelijk te maken. Deze aanvraag is inmiddels door het college beoordeeld en in principe akkoord bevonden. Plan zal tzt aan de raad worden voorgelegd voor het starten van de planologische procedure.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld