Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen

WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 27-11-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Er wordt al met verschillende lokale partijen samengewerkt binnen de Wmo. Van verschillende kanten wordt gekeken naar de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen.  De samenwerking en afstemming tussen formele en informle zorg is van belang. De Klankbordgroep informele zorg wordt begin 2017 in uitgebreidere vorm opnieuw opgezet.

 

 

 

G
Tijd

Is doorlopend proces.

G
Geld

Investeren aan de voorkant levert besparingen op aan de achterkant; dus investeren in algemene voorliggende voorzieningen bespaart op duurdere maatwerkvoorzieningen.