Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Wijk- en dorpsraden faciliteren

Wijk- en  dorpsraden faciliteren

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Via de nota Burgerkracht heeft de Raad budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten waarmee dorps- en wijkraden worden gefaciliteerd.

Overigens worden de dorps- en wijkraden per 2017 gefaciliteerd met een bijdrage van € 1.250 per jaar.

G
Tijd
G
Geld

Uitgaven blijven binnen krediet. De extra uitgaven per 2017 komen in de begroting tot uitdrukking.