Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Waarborgen continuïteit voortgang  verbetering verkeersontsluiting CZ

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Er zijn twee zienswijzen op binnengekomen. Hiervoor wordt een reactienota opgesteld. In de komende periode vind de behandeling hiervan plaats. Het bestek is gereed.

 

 

O
Tijd

Er zijn twee zienswijzen op de bestemmingsplanprocedure ingediend. Dit veroorzaakt stagnatie in de planning. De bedoeling was om direct na de bouwvakvakantie (2016) het werk aan te besteden en in uitvoering te nemen. Dit is niet mogelijk gebleken. Verwacht wordt om het project in 2017 uit te voeren.

G
Geld

Geen bijzonderheden