Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28

Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project.  Aan ingenieursbureau Goudappel Coffeng is de opdracht gegund om de variantenstudie en ontwerp uit te werken. Bureau Comcept gaat de gemeente ondersteunen in het lobby-traject en communicatie. In de afgelopen periode zijn een drietal varianten uitgewerkt en zijn de effecten per variant in beeld gebracht. De voorkeursvariant is opgesteld en gepresenteerd in de klankbordgroep en het college. Er wordt nu nader onderzoek uitgevoerd naar het onderliggende wegennet. Uiteindelijk wordt een totaal plan opgesteld voor verdere besluitvorming.

R
Tijd

In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt. De verwachting is dat in 2017 verdere besluitvorming kan plaatsvinden.

 

G
Geld

Tot nu toe zijn de kosten betaald uit het verkeersplan.

Een voorbereidingskosten van € 150.000 is per 24 mei 2016 beschikbaar gesteld. Geen bijzonderheden