Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

Uitvoering van participatiewet

Uitvoering van participatiewet

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Het beleidsplan Participatiewet is eind 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is dit punt afgedaan. Evaluatie volgt, tezamen met de evaluatie van het beleid jeugdzorg en Wmo, in de eerste helft 2017.

G
Tijd

Voor de evaluatie van het beleidsplan is essentieel dat de rol van Reestmond en StaphorstWerkt! duidelijk is.  

G
Geld

hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.