Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers

Status
PermanentToelichting

G
Kwaliteit

De extra middelen die hiervoor door de raad beschikbaar zijn gesteld zijn onderdeel van een groter budget dat voornamelijk regionaal wordt verdeeld en via de centrumgemeente Zwolle  beschikbaar is.

Het college heeft op 30 augustus 2016 een kort beleidsplan Laaggeletterdheid vastgesteld. Op basis hiervan heeft de bibliotheek een Plan van Aanpak Taalhuis opgesteld waarin, als uitvoerende van ons beleid, het gemeentelijke beleid is verwerkt. 

G
Tijd
G
Geld

De regionale middelen voor volwasseneneducatie zijn m.i.v. 2016 structureel verhoogd met € 15.000 eigen middelen. Deze middelen worden besteed aan formeel onderwijs (volwasseneducatie door Deltion: 2 klassen op 2 niveaus) en nonformeel onderwijs (via bibliotheek en taalpunt)