Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren rol mantelzorgers

Stimuleren rol mantelzorgers

Status
PermanentToelichting

G
Kwaliteit

beleidsnotitie mantelzorg is in december 2016 door de raad vastgesteld. 

 

 

G
Tijd
G
Geld

benodigde middelen zijn reeds opgenomen in de begroting 2017.