Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen

Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 29-11-2015Toelichting

O
Kwaliteit

Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen. Vanwege capaciteitsproblemen bij het Kennispunt Drank- en Horecawet van de RUD IJsselland hebben er van juni tot eind augustus geen controles plaatsgevonden. Hierdoor is er vrijwel niet bij evenementen gecontroleerd. In september is weer begonnen met het controleren op de verkoop van alcohol aan minderjarigen bij evenementen, reguliere horeca, paracommercie en detailhandel.

G
Tijd

Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen.

G
Geld

Voor toezicht op de alcohol verstrekking aan minderjarigen is voldoende geld beschikbaar. Budget is derhalve toereikend.