Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde)

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde)

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 10-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er op gericht om het  ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te  leggen.

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de verwerving van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.

G
Tijd
G
Geld

bij de aankoopprijs wordt rekening gehouden met de gebruikswaarde van de gronden voor de huidige eigenaar