Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan

Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2019Toelichting

G
Kwaliteit

Op 11 mei 2016 is een risicoanalyse uitgevoerd voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan. Dit betreft een onderzoek naar overwegveiligheid. Het rapport is voor de zomervakantie 2016 aangeleverd. De conclusie/aanbevelingen bestaat vanwege de reeds risicovolle situatie uit korte termijn maatregelen  (KTM) en maatregelen op de middellange termijn (MLT). Inmiddels zijn de korte termijn maatregelen uitgevoerd. Deze bestaan uit het plaatsen van bebording (de voorrang op de overweg is geregeld), de aanleg van opstelvakken en aanvullende markering nabij de overweg. De maatregelen op de middel lange termijn moeten in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oosterparallelweg 2e fase worden opgenomen of bij de komst van een treinstation. Vanuit de gemeenteraad is gevraagd of de kruising Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan anders vorm kan worden gegeven  (de aanleg van een bajonet-aansluiting). Deze oplossing is aan  ProRail voorgelegd. Of zij hiermee kunnen instemmen is op dit moment nog niet bekend.

 

G
Tijd

Een risicoanalyse voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan is uitgevoerd en rapportage is aangeleverd. Verdere uitwerking wordt gekoppeld aan de ontwikkeling genoemd in de structuurvisie Staphorst 2030. Dit betreft met name de ontwikkeling van bedrijventerrein Oosterparallelweg 2e fase en de komst van een eventuele halteplaats Staphorst.

 

G
Geld

Geen bijzonderheden