Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Status
PermanentToelichting

G
Kwaliteit

Uitvoeringsplan alcohol en drugs 2016-2018 is op 1 november 2016 door de raad vastgesteld.

G
Tijd

Er wordt nu al het een ander gedaan. In het uitvoeringsplan staan verdere voorstellen.

G
Geld

Er zijn extra middelen benodigd; dit is opgenomen in het  uitvoeringsplan.  Raad heeft op 1 november 2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.