Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 10-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Bij het jaarlijks samenstellen van de primitieve begrotingen is er uitvoering aan gegeven.

G
Tijd

Jaarlijks bezien.

Bij de concept-begroting 2017 is  geen verhoging voorgesteld.  

G
Geld

Maatregel kan als dekkingsmiddel worden ingezet bij het jaarlijks samen te stellen dekkingsplan bij de begrotingen.