Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg

Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014Toelichting

Overleg heeft uitgewezen, dat provincie terughoudend staat tegenover een dergelijke ontwikkeling. Mocht gemeente hier nadere stappen in willen ondernemen, dan zal er minimaal een gedegen locatieonderzoek aan ten grondslag moeten liggen.  Ook aan het beheervraagstuk zal voldoende aandacht geschonken moeten worden.  Momenteel wordt notitie opgesteld over mogelijkheden tijdelijke grondopslag. Mocht daarna nog behoefte onder de ondernemers bestaan aan een centraal opslagterrein, dan kan dit nog opgepakt worden.

De notitie tijdelijke grondopslag is inmiddels voorgelegd aan de werkgroep ro. Na aanpassing van de notitie wordt deze aan het college voorgelegd

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld