Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.

Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.

Op 17 januari 2017 zijn de hoofdlijnen van het verkeersplan aan de gemeenteraad gepresenteerd.

R
Tijd

PLanning is als volgt:

-7 februari opiniërende behandeling kaders verkeersplan in gemeenteraad

-vanaf 24 februari ter inzagelegging verkeersplan.

-eind april behandeling in college

-Raadsbehandeling in mei

 

G
Geld

Uitvoeringskrediet is gevraagd aan de raad.

April komt hier duidelijkheid over.