Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

In september 2015 is het onderzoek gestart.  5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in  Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS).  In de uitgangspunten loopt het nieuwe proces  vooruit op de Omgevingswet.

In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het nieuwe proces.

Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd.  Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen.

R
Tijd
G
Geld

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de implementatie van het nieuwe proces beschikbaar te stellen.