Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Het offertetraject heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een keuze gemaakt in het adviesbureau die de Omgevingsvisie voor de gemeente gaat opstellen. De aanbieding belooft een integrale benadering die volledig past bij de nieuwe Omgevingswet. Het fysiek- en sociaal domein worden samengevoegd tot één gemeentedekkende Omgevingsvisie. De gemeenteraad is eind juni geïnformeerd over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Er vindt nauwe afstemming plaats met het EPOS-traject.

R
Tijd

In plaats dat wordt ingestoken op de opstelling van de structuurvisie is er voor gekozen om een Omgevingsvisie te gaan opstellen. Dit proces is qua kosten en tijd intensiever. Dit zal gevolgen hebben op de planning. Eind juni is de raad geïnformeerd over het op te starten traject. De eerste werkzaamheden worden gestart in oktober. Inmiddels is de ambtelijke startsessie geweest en staan vergelijkbare sessies met het MT, het college en de raad gepland zijn in november en december geraadpleegd. De planning is er op gericht de Omgevingsvisie in december 2017 vast te stellen.

O
Geld

Voor dit jaar is er voldoende budget. Voor volgend jaar is meer budget nodig ivm de intensievere opgave om tot een Omgevingsvisie te komen. Er zijn middelen gereserveerd in de begroting voor 2017.