Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Ketenbeleid

Ketenbeleid

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

alcohol en drugs i.r.t. keten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs Staphorst, zoals verwoord bij de evaluatienotitie.

G
Tijd

zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid; de evaluatienotitie is vastgesteld in januari 2016 en in december 2016/januari 2017 wordt gestart met de uitvoering via Keetkeur.

G
Geld

preventie, toezicht en handhaving gaan meer geld kosten; zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid. De raad heeft op 1 november 2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.