Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Kanlaan

Kanlaan

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De benodigde grondaankopen zijn nagenoeg afgerond. De benodigde kapvergunning is verleend. De gemeenteraad heeft op 10 januari 2017 een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De procedure "projectafwijkingsbesluit" wordt opgestart. Nutsbedrijven zijn op basis van het definitieve ontwerp aanschreven om offertes in te dienen voor het aanpassen van hun kabels en leidingen. De openbare voorselectie via TenderNed is opgestart.

 

 

 

O
Tijd

Gepland staat om in het najaar van 2017 het werk in uitvoering te nemen.

G
Geld

Het voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld. Het uitvoeringskrediet moet nog worden aangevraagd. De provincie Overijssel heeft in kader van de BDU-subsidie uitstel verleend tot 1 januari 2018