Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Status
PermanentToelichting

G
Kwaliteit

Wordt uitgevoerd conform beleidsplan.

G
Tijd
O
Geld

In het beleidsplan staan de wettelijke taken omschreven. Een daarvan is het uitvoeren van de jeugdhulpplicht. Verwacht tekort  inzet Jeugdhulp is op regionaal niveau c.a. 6 mln, waarvan 147.000 voor rekening komt van de gemeente Staphorst (verdeelsleutel 2,04%).