Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Status
PermanentToelichting

G
Kwaliteit

Dit dossier heeft even in de wacht gestaan omdat Meppel zich eerst wilde beraden over de aard en omvang van de uitbreiding van de haven. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd met Meppel. Meppel komt met een voorstel voor een Marktverkenning. STaphorst wordt betrokken bij de verschillende werksessies.

G
Tijd

2016 staat in het teken van de Marktverkenning die regionaal zal worden uitgevoerd. In het eerste kwartaal wordt het rapport afgerond en zal een bestuurlijk overleg met Staphorst plaatsvinden.

--
Geld