Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

In exploitatie nemen Oosterparallelweg

In exploitatie nemen Oosterparallelweg

Status
PermanentToelichting

G
Kwaliteit

Eind 2015 is een aanvang gemaakt met het bouwrijpmaken van het plangebied. De kaveluitgifte is parallel hieraan opgestart. Het plangebied heeft de naam 'Bullingerslag' gekregen.

G
Tijd

Medio 2016 wordt het plangebied bouwrijp opgeleverd. De kaveluitgifte is de komende jaren een continue proces.

G
Geld

Financieel loopt deze exploitatie in de pas met de begroting.