Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Implementatie NUP

Implementatie NUP

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

 In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

G
Tijd

De aansluiting op de LV WOZ is in juli 2016 gerealiseerd.  Hiermee zijn alle basisregistraties geïmplemeteerd.

Met de afronding van het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten die het overheden, publieke organisaties en private partijen mogelijk maken om hun primaire processen doelmatig in te richten.

G
Geld

De implementatie van de basisregistraties is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.