Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Einddatum: 31-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn medio 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van inkopen en aanbesteden. In 2016 is, als resultaat van dit onderzoek, gewerkt aan de formering van een gezamenlijk inkoopadviesteam.

Doelstelling van deze samenwerking is synergievoordelen te creëren: delen van kennis, ervaring en expertise en verminderen van de kwetsbaarheid. Voor 2017 is een samenwerkingsagenda opgesteld waarin acties benoemd zijn die opgepakt zullen worden. waaronder het actualiseren en harmoniseren van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en de inkoopvoorwaarden.

03-03-2017

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn medio 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het onderzoek is uitgevoerd door vierdejaars studenten van de Hogeschool Windesheim. Begin 2016 is door deze studenten het eindadvies opgeleverd. Een eerste conclusie was dat een samenwerking alleen tot succes kan leiden als gestart wordt met  het  harmoniseren van de processen. Naast het begeleiden van concrete aanbestedingen zal de samenwerking daarom gericht zijn op het actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, aanpassen van de algemene inkoopvoorwaarden en het opstellen van standaard aanbestedingsdocumenten.


O
Tijd

Per 1 januari 2017 zijn voor de 3 gemeenten 2 fulltime inkoopadviseurs beschikbaar. Dit betekent onder andere dat er 2 dagen per week een inkoopadviseur in Staphorst aanwezig is.

G
Geld

Voor de inzet van Staphorst (0,5 fte) is een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor inhuur derden in het kader van gemeentelijke samenwerking en in het vacaturebudget 0,2 fte voor een inkoopadviseur.