Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Herziening saneringsbeleid

Herziening saneringsbeleid

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Opstellen nieuw saneringsbeleid  hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7.  Het geurbeleid is inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van het Saneringsbeleid plaatsgevonden.  Het beleid wordt nu vorm gegeven.

Het concept beleid, dat nu Transformatiebeleid wordt genoemd,  is inmiddels aangeboden aan het college .

In de raad van 14 maart 2017 is het Transformatiebeleid vastgesteld.

03-03-2017

Opstellen nieuw saneringsbeleid  hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7.  Het geurbeleid is inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van het Saneringsbeleid plaatsgevonden.  Het beleid wordt nu vorm gegeven.

Het concept beleid, dat nu Transformatiebeleid wordt genoemd,  is inmiddels aangeboden aan het college .


R
Tijd

Het beleid wordt in het 1e kwartaal van 2017 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

G
Geld

nvt