Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp

Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Het omzetten van het huidige systeem huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening biedt geen meerwaarde en druist in tegen de laatst bekende jurisprudentie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke hulp aan burgers die het niet zelf kunnen en zelf kunnen organiseren

G
Tijd

Alle burgers met een indicatie voor huishoudelijke hulp zijn in 2015 bezocht en geherindiceerd

G
Geld