Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden

Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van overheidsparticipatie wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan worden gegeven. Dit is onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en wijkraden zijn zelfstandige rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid.

In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. In oktober 2016 is met de dorps- en wijkraden gesproken over de stand van zaken bij de uitvoering van de pilot. Onder andere op basis daarvan zal een voorstel over een vervolg worden gedaan. Hierover wordt een voorstel opgenomen bij de evaluatie van de nota Burgerkracht.

R
Tijd

uitvoering loopt

G
Geld

met de uitvoering van dit punt zijn ambtelijke uren gemoeid.