Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Gebruik burgernet en AED

Gebruik burgernet en AED

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Op 10 mei 2016 is de raad akkoord gegaan met het voorstel mbt beheer, onderhoud en vervanging van 34  AED-apparaten  zoals opgenomen in het spreidings-/dekkingsplan. Beschikking aan stichting is opgesteld en verzonden.

G
Tijd
G
Geld

extra benodigde structurele middelen ad € 8.500 zijn door de raad beschikbaar gesteld.