Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Evaluatie ketenbeleid

Evaluatie ketenbeleid

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De raad heeft op 2 november 2016 het uitvoeringsplan alcohol en drugs 2018-2018 vastgesteld. Onderdeel hiervan was uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de evaluatienotitie ketenbeleid door Keetkeur.  Inmiddels is gestart met de implementatie van het plan van aanpak door Keetkeur; keetadviseurs zijn geworven en getraind..

03-03-2017

De raad heeft op 2 november 2016 het uitvoeringsplan alcohol en drugs 2018-2018 vastgesteld. Onderdeel hiervan was uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de evaluatienotitie ketenbeleid door Keetkeur.  Plan van aanpak door Keetkeur wordt z.s.m. besproken  en met de uitvoering gestart.


R
Tijd

Tussenevaluatie Keetkeur staat gepland voor eind 2017.

G
Geld

De raad heeft de benodigde middelen voor de jaren 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld.