Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een Programmeringsdocument. Medio oktober/november zou het programmeringsdocument aan het college worden aangeboden voor een standpuntbepaling. De raad is hierover geïnformeerd, maar dit dossier zal mogelijk gekoppeld worden aan het dossier voor het doen van onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentehuis.

G
Tijd

De verwachting is dat voor de zomer van 2017 meer duidelijkheid gegeven kan worden omtrent de planvorming rond de verduurzaamheid van het gemeentehuis.

G
Geld

Voor 2017 zullen extra middelen nodig zijn als het gaat om de ontwerpopgave van een nieuw Dienstencentrum.