Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Doorontwikkeling P&C cyclus

Doorontwikkeling P&C cyclus

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De doorontwikkeling van de PC cyclus nadert zijn einde. Begroting 2017 volgens nieuwe BBV voorschriften is digitaal te raadplegen, ook is de begrotingsapp 2017 gereed voor de burgers.  Middels de raadsinformatiebrief van december is de Raad op de hoogte gesteld wat er afgelopen periode is bereikt en welke onderdelen nog ontwikkeld zullen gaan worden. Op dit moment vindt er een update plaats van de financiële verordening en wordt in overleg met de agendacommissie de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van de Lange Termijn Agenda. 

  

03-03-2017

De doorontwikkeling van de PC cyclus nadert zijn einde. Begroting 2017 volgens nieuwe BBV voorschriften is digitaal te raadplegen, ook is de begrotingsapp 2017 gereed voor de burgers.  Middels de raadsinformatiebrief van december is de Raad op de hoogte gesteld wat er afgelopen periode is bereikt en welke onderdelen nog ontwikkeld zullen gaan worden.


R
Tijd

Oorspronkelijk de bedoeling dat dit eind 2015 gerealiseerd zou zijn. Dit zal doorlopen tot 2e helft 2017.

O
Geld

Voor de inrichting van het management informatie systeem is een krediet beschikbaar gesteld ad € 50.000,= Deze zijnze is verbruikt. Voor de doorontwikkkeling van Pepperflow zijn nog een aantal uren consultancy benodigd ( € 4000-5.000).    grotendeels verbruikt.