Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

O
Kwaliteit

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties.  Er is ook een  vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli 2016 en 14 december 2016 is een conceptvisie met de recreatiesector en andere betrokkenen gedeeld. Op de raadsinformatieavond van 7 maart 2017 is aan de raad het concept voorgelegd.
In het tweede kwartaal van 2017 zal de visie aan de raadsleden ter vaststelling worden voorgelegd.

03-03-2017

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties.  Er is ook een  vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli 2016 en 14 december 2016 is een conceptvisie met de recreatiesector en andere betrokkenen gedeeld. In het eerste kwartaal van 2017 zal een aangepaste visie aan de raadsleden worden gepresenteerd.  


R
Tijd

Verwachte vaststelling visie in 2e kwartaal 2017.

G
Geld