Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Creëren van Kennistafels

Creëren van Kennistafels

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Het begrip Kennistafel is de afgelopen 2 jaar op verschillende manieren vorm gegeven. Met inachtneming van de nota Burgerkracht is  het begrip Kennistafel nader ingekaderd in het handboek Burgerpartcipatie. Het college heeft dit in september 2016 vastgesteld en ter kennis van de gemeenteraad gebracht. 

G
Tijd

De kennistafel is opgenomen in het handboek Burgerparticipatie. Dit is recent gepresenteerd./gecommuniceerd met de beleidsmedewerkers.

G
Geld