Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden  voor bebouwing

Status
GereedToelichting

G
Kwaliteit

Er is in maart 2016 een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO. De aangepaste notitie wordt in november 2016 aan het college voorgelegd en vervolgens, mist akkoord bevonden, ter informatie aan de raad toegestuurd

G
Tijd

De notitie wordt in het 4e kwartaal 2016 afgerond. Als gevolg van personeelswisselingen is het afronden van de notitie doorgeschoven naar hjet 1e kwartaal van 2017

G
Geld

nvt