Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Communicatievisie ontwikkelen

Communicatievisie ontwikkelen

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Strategisch communicatieplan is op 13 oktober 2015 vastgesteld door het College van B&W.

Onderdelen vanuit het uitvoeringsprogramma zijn in gang gezet.

Komende tijd wordt een opzet gemaakt voor interne en externe communicatie

G
Tijd
G
Geld

Er staat 10.000 euro in de begroting voor het strategisch communicatiebeleid