Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Behouden dorpsgezicht monumenten

Behouden dorpsgezicht monumenten

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2017Toelichting

O
Kwaliteit

Het voorstel is om geen aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van monumenten. Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan dat aanpassing niets toevoegd aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert geen beperkingen op bij de beoordeling van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan worden. Dit advies komt aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).

--
Tijd
G
Geld

Wanneer de werkgroep RO geen aanleiding ziet voor de aanpassing zoals wordt voorgesteld zal dit betekenen dat de gereserveerde € 30.000 niet nodig is.