Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Document is in memo verstrekt aan de raad d.d. 22 oktober 2015. Momenteel neemt de vraag naar grotere kavels toe (lokale ondernemers). Er worden momenteel mogelijkheden onderzocht om hierin te kunnen faciliteren.

R
Tijd

Document is in memo verstrekt aan de raad d.d. 22 oktober 2015.

G
Geld

Op basis van inhoud verstrekt document, niet van toepassing.