Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld

Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld

Status
PermanentToelichting

G
Kwaliteit

Eindrapport herijking adviesraden door Arcon is opgeleverd. Dit is ter informatie naar het college, de verantwoordelijk ambtenaren en verschillende adviesraden verstuurd. Binnenkort wordt met de implementatie gestart.

G
Tijd

De conclusies/aanbevelingen van het rapport zijn uiteenlopend. Het implementatietraject zal daarom meer tijd kosten dan aanvankelijk gedacht. Bovendien worden de uitkomsten van de evaluatie van de 3-D's hierbij betrokken. Start 2e kwartaal 2017.

G
Geld

budget ad. € 5.000 vanuit krediet Nota Burgerkracht is toereikend.