Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Afronden project ruilverkaveling

Afronden project ruilverkaveling

Status
PermanentToelichting

De verwachting is dat in april 2017 de uitvoeringscommissie het ruilplan kan vaststellen. Dat betekent dat in het 2e kwartaal van 2017 het plan ter inzage gelegd wordt. De inzagetermijn is zes weken. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Dan worden gedurende de rest van 2017 de zienswijzen behandeld. Daaruit kunnen zittingen bij de rechtbank volgen.  Geprobeerd wordt in 2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet bepaald. Hierop zijn de uitspraken van de rechtbank van invloed.

G
Kwaliteit
03-03-2017

De verwachting is dat in maart 2017 de uitvoeringscommissie het ruilplan kan vaststellen. Dat betekent dat in het 2e kwartaal van 2017 het plan ter inzage gelegd wordt. De inzagetermijn is zes weken. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Dan worden gedurende de rest van 2017 de zienswijzen behandeld. Daaruit kunnen zittingen bij de rechtbank volgen.  Geprobeerd wordt in 2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet bepaald. Hierop zijn de uitspraken van de rechtbank van invloed.


O
Tijd
G
Geld