Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

Afronden project de Slagen

Afronden project de Slagen

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Er wordt regelmatig overleg gepleegd met Staphorst Ontwikkeling. De raad is in juni 2016 geïnformeerd over de voortgang.

Momenteel wordt in samenspraak met de advocaat  een ingebrekestelling voorbereid, die zich richt op het (deels) woonrijpmaken van het gebied.

De partijen binnen Staphorst Ontwikkeling B.V.  hebben een geschil over hun handelen binnen de B.V. voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Door de Ondernemingskamer zijn een commissaris en onderzoeker aangewezen. Het wachten is momenteel op nader stappen van de Ondernemingskamer. Bij uitspraak van de Ondernemingskamer van 21 december 2016 is het bedrag, dat het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Staphorst ontwikkeling B.V. en Staphorst Ontwikkeling 2 B.V. mag kosten, verhoogd tot € 40.000. De raad wordt half maart via een memo geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot De Slagen. EMS begint eind maart met het woonrijpmaken van een deel van De Slagen

03-03-2017

Er wordt regelmatig overleg gepleegd met Staphorst Ontwikkeling. De raad is in juni 2016 geïnformeerd over de voortgang.

Momenteel wordt in samenspraak met de advocaat  een ingebrekestelling voorbereid, die zich richt op het (deels) woonrijpmaken van het gebied.

De partijen binnen Staphorst Ontwikkeling B.V.  hebben een geschil over hun handelen binnen de B.V. voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Door de Ondernemingskamer zijn een commissaris en onderzoeker aangewezen. Het wachten is momenteel op nader stappen van de Ondernemingskamer. Bij uitspraak van de Ondernemingskamer van 21 december 2016 is het bedrag, dat het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Staphorst ontwikkeling B.V. en Staphorst Ontwikkeling 2 B.V. mag kosten, verhoogd tot € 40.000


R
Tijd
O
Geld

Door de raad is een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verbeteren van de leefomgeving in De Slagen. Dit bedrag wordt aangewend om een bijdrage te leveren innhet woonrijpmaken.