Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren geuremissiekaart

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Offerte van de Antea Group ontvangen. Op 23 februari 2016 intern besproken teruggekoppeld met wethouder Jaspers Feijer.

Het bestand ten behoeve van het berekenen van de geurcontouren is vandaag aan de Antea group aangeleverd (StaVaZa 20160404).

De conceptkaart is door de Antea Goup aangeleverd. De screening van de veehouderijen in het buitengebied en De Streek is uitgevoerd. Omstreeks 1 november 2016 zal een nieuwe uitdraai van Squit, vanwege aanpassingen van de veehouderijgegevens, aan de Antea Group worden verzonden. Van ongeveer 100 veehouderijen de veestapel correct ingevoerd c.q. aangepast in Squit (StaVaZa 20161031).

In de periode november-december 2016 zijn van ongeveer 135 veehouderijen de veestapel ingevoerd in Squit (StaVaZa 20170102).

In de periode januari-maart 2017 zijn van ongeveer 150 veehouderijen de veestapel ingevoerd c.q. geactualiseerd in Squit. Daarnaast is een gesprek met de Antea Group over de verdere voortgang van het project en een blik naar de toekomst in het kader van het EPOS verhaal. (StaVaZa 20170327).

03-03-2017

Offerte van de Antea Group ontvangen. Op 23 februari 2016 intern besproken teruggekoppeld met wethouder Jaspers Feijer.

Het bestand ten behoeve van het berekenen van de geurcontouren is vandaag aan de Antea group aangeleverd (StaVaZa 20160404).

De conceptkaart is door de Antea Goup aangeleverd. De screening van de veehouderijen in het buitengebied en De Streek is uitgevoerd. Omstreeks 1 november 2016 zal een nieuwe uitdraai van Squit, vanwege aanpassingen van de veehouderijgegevens, aan de Antea Group worden verzonden. Van ongeveer 100 veehouderijen de veestapel correct ingevoerd c.q. aangepast in Squit (StaVaZa 20161031).

In de periode november-december 2016 zijn van ongeveer 135 veehouderijen de veestapel ingevoerd in Squit (StaVaZa 20170102).


R
Tijd

Door extra benodigde werkzaamheden is er meer tijd nodig voor het verkrijgen van de juiste informatie voor het opstellen van de geactualiseerde geuremissiekaart.

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20161031).

 Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170102).

 Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170327).

O
Geld

Doordat het beschikbare kaart materiaal niet toereikend was voor het opstellen van een nieuwe geuremissiekaart, zijn er aanvullende werkzaamheden nodig geweest om tot kaarten te komen met het gewenste detailniveau.

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20161031).

 Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170102).

 Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170327).