Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Actualisatie woonvisie

Actualisatie woonvisie

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vorm gegeven en heeft inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de provincie nieuwe prognoses beschikbaar gesteld. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.

G
Tijd

De woonvisie heeft vanaf 1 juni voor zes weken ter inzage. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.

G
Geld

Binnen het krediet gebleven.