Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Terug

Achthoevenweg

Achthoevenweg

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Laatste afwikkelingen vinden plaats ter voorbereiding op doortrekken fietspad nabij B&B en Waanders. Start uitvoeringswerkzaamheden staat gepland voor eerst kwartaal 2017. Daarvoor zal de grond overdracht plaatsvinden.

G
Tijd

In mei wordt collegebesluit verwacht over het door kunnen trekken van het fietspad nabij B&B en Waanders. Collegebesluit is genomen en het benodigde krediet is beschikbaar gesteld. Start uitvoeringswerkzaamheden staat gepland voor eerst kwartaal 2017.

G
Geld

Momenteel wordt onderzocht als de afrondende werkzaamheden binnen het beschikbaar gestelde budget afgerond kunnen worden. Er is een aanvullend krediet aangevraagd en beschikbaar gesteld.