Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Woononderzoek en herijking van de Woonvisie

Woononderzoek en herijking van de Woonvisie
Portefeuillehouder
Mulder L.

De vierjaarstermijn van de woonvisie loopt af in 2018. Op basis van het woononderzoek en de herijking van de Woonvisie worden met de provincie en met de Woningcorporatie prestatie afspraken gemaakt.

2019 2020 2021 2022

Herijking woonvisie en
woononderzoek

x

x x