Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Verbeteren zorg en ondersteuning

Verbeteren zorg en ondersteuning
Portefeuillehouder
Mussche A.

We sluiten aan bij de regionale aanpak van ‘Personen met verward gedrag’ en stellen hierop beleid vast. We organiseren de training ‘grip op verwardheid’ voor uitvoerenden en bieden voor mensen in de samenleving de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

We brengen in kaart hoe een crisiskaart is in te voeren.

We stellen de aanpak ‘Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ’ vast en  implementeren deze.

2019 2020 2021 2022

Training ‘grip op verwardheid’
Aanpak ‘Personen met verward gedrag’

Crisiskaart
Aanpak ‘Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ’

   

Financieel:
- € 5.000 training
- € 10.000 invoering crisiskaart
- € 5.000 bijdrage aan regionale projectbegeleider implementatie wvggz
Kunnen uit bestaande kredieten van het Sociaal Domein bekostigd worden.